Vi har fått et samfunn der vi tillater, og til dels oppmuntrer, mennesker til være barn til de er langt opp i tjueårene