Hove: Så lenge man ikke kan regulere aktivitet, må man velge LNF-alternativet