Når verden er håpløs, gir bilder som dette oss håp