Hvis man forfekter ytringsfrihet, så må man tåle at andre ytrer seg annerledes

foto