Er det rettferdig at boligeiere må ta kostnaden for å rette opp kommunens feilaktige takseringer?