Leder: Garanterer ikke at de klarer å passe på dem. Hva om en barnehageleder sa det samme?

foto