Sp er i mot sentralisering av tannklinikkane i Arendal

foto