Tre små ord – kunne ikke kommunen bare gjort det selv?

foto