Hoveodden – kommunevalget vil avgjøre arealformålet

foto