Den «helende prosessen» skulle ledes av en inhabil kommunedirektør