Hovedlinjen i regjeringens rusreform handlet om å gå fra straff til hjelp