«Bevar Hoveodden» er utenfor det beste ved norsk politikk: Respekt på tvers av partigrenser

foto