Strømkrisen løses gjennom aktive tiltak – her viser FrP vei