Debatt: Dagens politikk rammer vanlige folk. Vi trenger en snuoperasjon