Raskere planlegging må bety raskere regulering

foto