Nye tiltak i strandsonen sees som enkelttiltak. Men når det blir mange, blir summen økt privatisering

foto