Tilstandsrapporten fra Statsforvalteren om fastlegeordningen på Agder er urovekkende