Tilbudet til tinnituspasienter ved sykehuset i Arendal må utvikles – ikke avvikles