«Sørlandsbyene har neppe vært først ute med noen ting noen gang»