Hvordan kan vi på Agder finne en felles løsning på natur- og klimakrisen?

foto