Kjærligheten til eget barn bør ikke brukes som brekkstang i abortdebatten