Ønsker enkelte lærere at prinsippene skal gå foran nasjonen og kommunens sikkerhet?