Vi har som mål å få til et fremtidsrettet helsehus/sykehjem i Arendal i 2026