Det er grunn til å frykte at «sex-penger» finner veien til bakmenn