Mindre oljeinntekter og esende statsbudsjett krever endringer

foto