Synspunkt: Vil du se forskjeller mellom folk, se på tennene