Sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord trenger politisk lederskap

foto