LEGEN I FRONT: Folk strakk ut en hjelpende hånd på alle oppdrag hvor vi trengte bistand, og når pandemien trakk ut og folk var slitne, bet arendalittene tennene sammen og sto på og støttet hverandre videre, skriver Helene Rakeie.

I anledningen jubileet er det en glede å bli spurt om å skrive en hilsen til Arendal, som er både mitt arbeidssted og hjemby. Her ble jeg født og her har jeg har tilbrakt store deler av mitt liv.

Først etter sykepleierutdanningen i Arendal, dro jeg ut: Turen gikk først til Oslo, deretter til England, for å studere medisin.

Da jeg i 2016 begynte som kommuneoverlege i Arendal, var det nok ingen som kunne se for seg ville skje om kun få år.

Erfaringer

Da WHO i 2009 erklærte svineinfluensaen, jobbet jeg som lege på intensiven i Arendal. For første gang fikk jeg oppleve hva det innebar å «forberede seg for en pandemi. Erfaringer som skulle bli viktige i jobben som kommuneoverlege.

Da Norge stengte ned 12. mars 2020, spredte frykt og bekymring seg i byen vår også. I kommunen hadde vi en dyktig kommunedirektør som utviste stor tillit og ga oss kommuneleger et stort handlingsrom.

Innen kort tid hadde vi organisert oss, vi utarbeidet og gjennomført nye planer. Vi opprettet smittesporingsteam, luftveisklinikker, teststasjoner, vaksinasjonssenter, lager for smittevernutstyr, etter hvert stasjoner for utlevering av hurtigtester og mye mer. Engasjementet og innsatsen innad i kommunen var større enn folk kunne forestilt seg.

Men, vi tenkte ikke bare kortsiktig beredskap, vi tenkte også langsiktig:

Mangel på oksygen var reelt mange steder i verden og kunne like raskt ramme oss. Da vi kjøpte oksygenkonsentratoren høsten 2020 var målet at kommunen kunne være selvforsynt med oksygen.

Videre ble beredskapsplanene våre skrevet med den hensikt å kunne brukes igjen ved en eventuell ny stor smittesituasjon.

Under pandemien opplevde vi hverdagshelter «på ethvert hjørne». Tenk på alle som jobbet med å forhindre smitte i de mange hjem, skolene, barnehagene, institusjonene, legekontorene, legevakten, sykehuset, restaurantbransjen, idretten med mer.

Listen er langt ifra uttømmende. Folk strakk ut en hjelpende hånd på alle oppdrag hvor vi trengte bistand, og når pandemien trakk ut og folk var slitne, bet arendalittene tennene sammen og sto på og støttet hverandre videre!

De fleste av oss har nå hatt både en, to eller tre covid-infeksjoner. Epidemien er ikke helt over, men skuldrene er senket og den vanlige hverdagen er forhåpentligvis tilbake for de fleste.

Vi har så mye å være takknemlige over, ikke minst for den felles innsatsen som bidro til å forhindre store, alvorlige utbrudd slik andre land opplevde.

Jubileet kunne nesten ikke kommet på et bedre tidspunkt! En feiring som både markerer avslutningen på en strevsom tid, byen vår, våre innbyggere og ikke minst fremtiden. Det skal vi være ordentlig stolte av!

Gratulerer så mye med 300-årsjubileet!

Helene Rakeie, assisterende fylkeslege og tidligere kommuneoverlege i Arendal.

VAKSINE: Audun Solstad, Heidi Helene Hamre og Helene Rakeie (t.h.) da de gjorde seg klare for gruppevaksinering på Sør Amfi. Foto: Eline Storsæter