SYKEHUS: Vi er på vei mot et todelt helsevesen. Er det det vi vil?

foto