Advokat Magne Olsens reaksjon på min ironi vitner om kunnskapsløyse

foto