Hva skal vi gjøre med korona? Ta en tur til Maxis, i hvert fall