«Vi har satt høye bærekraftsmål for Bøylestad energipark». OK. Hvor er målene?

foto