Vi har utfordret motstandere til å debattere stenging av avdeling Kleivgrend på et faglig grunnlag. Ingen ønsker å gå i debatt