At oljeindustriens største lobbyorgan støtter det grønne skiftet er fantastisk

foto