Høyres ideologiske iver etter privatisering gir oss et dårligere togtilbud