Riving av Torbjørnsbu gård: En kan spare penger til vedlikehold, men taper et viktig kulturminne