Før når her ikkje var lokalaviser, var dekninga av innlandet mykje betre i Agderposten