Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker