Gledelig når russen tenker nytt for å inkludere mange

foto