Rådmannens avvisning er ikke holdbar: Lag en langsiktig plan for påkobling