Hvordan tenker ordføreren å håndtere sine selvmotsigende holdninger og utsagn i praksis?