Canvas bør nå gi beskjed om de trekker seg fra Hove