Jeg håper flere vil bruke retten sin til å påvirke sin egen framtid i kommunen