Andreas Arff fra Frp: Er dette argumentene mot boplikt?