Hvem skal ta ansvaret for budsjettoverskridelsene?

foto