E18: Når vi skal unngå uberørt natur, vil andre bli berørt

foto