Grunnlaget for formuesskatt og eiendomsskatt burde vært det samme