Når krybba er tom … Kutt vil ramme de mest sårbare elevene mest