Vi bestrider ikke påleggene, men stiller oss undrende til Datatilsynets konklusjoner