Vi kan ikke ofre Frolands natur for å være batteri for Europa

foto